ATHENEUM
ATHENEUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Topsporttalentschool

Topsport en studie op het allerhoogste niveau combineren dat kan op onze school!
Studeren op Trevianum is studeren op het allerhoogste niveau, je zit immers op een school voor havo/vwo, hoger kan in je voortgezet onderwijscarrière niet.

Je topstudie optimaal combineren met topsport, dat kan alleen op een Topsport Talent School (http://www.stichtingloot.nl) en Trevianum is zo’n school. (Vroeger spraken we van een LOOT school, vandaar die naam in de hyperlink).

Er zijn in Nederland 29 scholen in het voortgezet onderwijs aangewezen als Topsport Talent School, Trevianum is al 20 (!) jaar zo’n Topsport Talent School.

De nationale sportbonden bepalen in overleg met NOC*NSF welke leerlingen op Trevianum een topsporttalent zijn. Als je sportbond je als topsporttalent aanmerkt dan krijg je van Topsport Limburg (http://www.topsportlimburg.nl) een zogenaamde topsportpas. Op die topsportpas staat dan aangegeven welke topsportstatus je krijgt, internationaal talent, nationaal talent of belofte.

Ben je internationaal talent, nationaal talent of belofte dan kunnen we je op Trevianum op heel wat manieren tegemoetkomen. We noemen er enkele:

Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;

(Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;

Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m trainingen en wedstrijden, weg te werken;

Uitstel of aanpassing van proefwerken en schoolexamens;

Begeleiding door een Topsportbegeleider;

Gespreid examen over twee schooljaren.

Kom je (nog) niet in aanmerking voor een van bovengenoemde statussen dan krijg je misschien wel een RS status (RS staat voor Regionale Sporter). Omdat Trevianum naast Topsport Talent School ook nog een Topsportvriendelijke School is hebben we de mogelijkheid ook RS leerlingen te helpen bij het combineren van studie en sport.

Meer informatie krijg je van de LOOT coördinatoren van onze school:

j.deuss@trevianum.nl

b.engeln@trevianum.nl