ATHENEUM
ATHENEUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Toelatingseisen

Een leerling is toelaatbaar tot de eerste klas atheneum op grond van het passende advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de volgende criteria:

  • 1: gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • 2: het leerlingprofiel, werkhouding, niveau/intellectuele capaciteiten en vaardigheden.
Een leerling die wil kiezen voor atheneum, moet voldoen aan de volgende eis:
  • Advies basisschool: VWO