Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leden GMR

Bezetting van de raden

 

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. 

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

De raad is bereikbaar via de secretaris, Roel Moonen, ro.moonen@trevianum.nl.

De leden van de GMR zijn:

Geleding Achternaam
Personeel Ivo Windmuller (voorzitter)
Personeel Roel Moonen (secretaris)
Personeel Anja Loonen
Personeel Adriana Prinsen
Personeel Roy Bolech
Personeel Hans Hotterbeekx
Ouder Sanne Timmermans
Ouder Nicole Engels
Ouder Nocky Derix
Leerling Deniz Coban
Leerling Roan Warner
Leerling Laure Hooijkaas