HAVO
HAVO
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bijdragen schoollijst 2020/2021 Havo Trevianum

Elke geldelijke bijdrage die een school aan ouders vraagt voor schoolkosten, ongeacht de aard van de voorziening, activiteit of bestemming van die bijdrage, is vrijwillig. Ouders kunnen ervoor kiezen de bijdrage niet te betalen. Als de ouders niet willen betalen voor het gebruik van lesmaterialen en ondersteunende activiteiten, is de consequentie dat de ouders zelf de aanschaf moeten doen, dan wel dat de betreffende leerling, voor wie niet is betaald, van het gebruik van dit (extra) lesmateriaal en deelname aan de activiteit kan worden uitgesloten.

Daarnaast vraagt de school expliciet nog een vrijwillige ouderbijdrage van € 10,00 per leerling per leerjaar. De bijdrage wordt gevraagd voor extra onderwijsondersteunende materialen en activiteiten.

De hieronder genoemde bijdragen zijn besproken en toegelicht door de directie en genieten instemming van de MR en GMR.

Kansen voor alle kinderen

Heeft u kinderen jonger dan 19 jaar en een laag inkomen? Dan kan een deel van de kosten in verband met school of uitjes of het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging worden vergoed via de gemeente.

Klik op deze link voor de flyer met meer informatie over deze regeling.

 

Algemene bijdragen

Vrijwillige ouderbijdrage: € 10,00
Huur garderobekastje/kluisje € 10,00

Specifieke bijdragen

Borg boekenfonds (eenmalig eerste leerjaar op school): € 75,00
Introductieactiviteiten (leerjaar 1): € 25
Keuze project internationalisering (leerjaar 3):* € 40,00
Langlaufen (leerjaar 3):* € 14,50
Sportorientatieproject (eindexamenleerjaar): bijdrage afhankelijk van keuze
LOOT  € 100,00
Talentherkenning  € 250,00
Bijdrage Cambridge Engels:  
- leerjaar 2 (alleen bij voldoende deelnemers): € 50,00
- leerjaar 3: € 50,00
- leerjaar 4 en 5 (excl. examens en excursies): € 195,00
Bijdrage Dele Spaans:  
- leerjaar 4 en 5 (excl. examens en excursies): € 150,00
Bijdrage stromen:
- sportstroom (leerjaar 1 t/m 3): € 150,00
- voetbalstroom (leerjaar 1 en 3): € 150,00
- life sciencestroom (leerjaar 1 t/m 3): € 150,00
- artistroom (leerjaar 1 t/m 3): € 150,00
- muzestroom (leerjaar 1 t/m 3): € 150,00
Excursies: *
- leerjaar 1 (project Maastricht/Domijnen): € 20,00
- leerjaar 2 (projectweek): € 45,00
- leerjaar 3 (projectweek): € 40,00
- leerjaar 3 (excursie keuzevak muziek - Philharmonie Zuid): € 15,00
- leerjaar 4 (kunst beeldend): € 20,00
- leerjaar 4 (muziek - Opera Luik): € 20,00
- leerjaar 4 (muziekdag Conservatorium): € 20,00
- leerjaar 5 (aardrijkskunde): € 20,00
- leerjaar 5 (kunst beeldend): € 20,00
- leerjaar 5 (muziek - Concertgebouw): € 45,00
- leerjaar 5 (muziekdag Conservatorium): € 20,00

Buitenlandse reizen:
Voor de buitenlandse reizen (H4, A4 en G5) is een spaarsysteem ingericht. Vanaf klas 2 kan maandelijks gespaard worden.
De kosten voor de buitenlandse reis zijn afhankelijk van de keuze en variëren van € 550 tot € 865

Skireis leerlingen Sportstroom, leerjaar 3
Leerlingen uit de Sportstroom (leerjaar 3) wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een skireis in januari van het schooljaar. De kosten bedragen ongeveer € 475.

Toelichting:

Elke geldelijke bijdrage die een school aan ouders vraagt voor schoolkosten, ongeacht de aard van de voorziening, activiteit of bestemming van die bijdrage, is vrijwillig. Ouders kunnen ervoor kiezen de bijdrage niet te betalen.
Als de ouders niet willen betalen voor het gebruik van lesmaterialen en ondersteunende activiteiten, is de consequentie dat de ouders zelf de aanschaf moeten doen, dan wel dat de betreffende leerling, voor wie niet is betaald, van het gebruik van dit (extra) lesmateriaal en deelname aan de activiteit kan worden uitgesloten.
Daarnaast vraagt de school expliciet nog een vrijwillige ouderbijdrage van € 10,00 per leerling per leerjaar.
De bijdrage wordt gevraagd voor extra onderwijsondersteunende materialen en activiteiten.

* De bedragen voor de excursies/activiteiten worden vlak voordat deze plaatsvinden in rekening gebracht middels een factuur.