GYMNASIUM
GYMNASIUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Examens

Schoolexamen en centraal schriftelijk examen

Het eindexamen is verdeeld in twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het schoolexamen bestaat uit PTA’s en praktische opdrachten. De eerste PTA’s worden gegeven in de laatste proefwerkweek op gymnasium 5. Het examenjaar begint dus al in de vijfde klas!

Verder zijn er drie PTA-rondes op gymnasium 6:

  • PTA-ronde 1     14 t/m 22 oktober 2021
  • PTA-ronde 2     13 t/m 23 december 2021
  • PTA-ronde 3     21 maart t/m 1 april 2022.

Leerlingen die in 2020-2021 op gymnasium 5 gezeten hebben en in 2021-2022 eindexamen doen, vinden meer informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement onder Gymnasium cohort 2019.

Leerlingen die in 2021-2022 op Gymnasium 5 zitten en in 2022-2023 eindexamen doen, vinden meer informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement onder Gymnasium cohort 2020.

Gymnasium cohort 2019

Gymnasium cohort 2020

Gymnasium cohort 2021

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht (onderdeel van het schoolexamen) voor leerlingen in de bovenbouw, die als een soort 'meesterproef' dient. Leerlingen moeten een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Een leerling van havo of vwo moet zo’n tachtig uur aan het profielwerkstuk werken. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee voor de examenuitslag. Het wordt met het cijfer voor maatschappijleer als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld. Profielwerkstukken van hoog niveau kunnen voorgedragen worden voor de jaarlijkse Trevianum-prijs.

Beoordelingsmodel PWS bètavakken.pdf

Examendata en mededelingen

De centrale examens worden afgenomen in de periode van 12 mei - 25 mei 2022. Bij onvoorziene omstandigheden kan deze periode verlengd worden tot aan de zomervakantie.