MR Atheneum

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht

 

Functie Geleding Achternaam Plaats E-mail Telefoon
voorz. GMR pers. Jan Deuss Nieuwstadt j.deuss@trevianum.nl  
sec. MR pers. Els Schoonen Doenrade e.schoonen@trevianum.nl 046 442 42 36
  pers. Harry Dullens Susteren h.dullens@trevianum.nl 06 24 32 82 28
voorz. MR pers. Jeroen Broeren Selfkant Tuddern j.broeren@trevianum.nl 06 81 07 53 50
vice voorz GMR ouder Jos Tummers Sittard jostummers58@gmail.com 046 452 87 34 / 06 10 29 92 57
  ouder Claudia Reiner Sittard cpibiri@carisenreiner.nl 046 451 22 30 
  leerl. Sam Dassen Susteren samdassen@gmail.com 06 21 60 34 89
  leerl. Dekra Boukhrissie Urmond Dekraboukhrissi@hotmail.nl 06 19 43 73 07
instagram takipci satin al instagram takipci satin al
xxx xxx porn xxx porn
izmir escort