Klankbordgroep

Trevianum Scholengroep kent een lange traditie van ouderbetrokkenheid. Vanaf de fusiedatum(1998) bestaan er klankbordgroepen. Op Atheneum Trevianum is er een klankbordgroep voor de onderbouw (atheneum 1 t/m 3) en een klankbordgroep voor de bovenbouw (atheneum 4 t/m 6).

De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar, elk trimester een keer. Ouders kunnen zich aan het begin van een schooljaar aanmelden voor een klankbordgroep bij de mentor. Tijdens de jaarlijkse voorlichtingsavonden wordt hiertoe een oproep gedaan.

Vergaderingen: kijk voor de data en tijden van de afzonderlijke klankbordgroepen onderbouw en bovenbouw in de agenda.

klik hier voor de agenda