Toelatingseisen

Een leerling is toelaatbaar tot de eerste klas atheneum op grond van het passende advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de volgende criteria:

  • 1: gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en rekenen.
  • 2: het leerlingprofiel, werkhouding, niveau/intellectuele capaciteiten en vaardigheden.
Een leerling die wil kiezen voor atheneum, moet voldoen aan de volgende eis:
  • Advies basisschool: VWO

Voor toelatingseisen instroom vanuit havo 5 naar atheneum 5 zie hier.

Download hier de presentatie van de voorlichtingsavond van 30 november 2016